Sendai at a Glance
Map for foreigners living in Sendai

Traffic

BUS AND SUBWAY

999
県庁市役所・輪王寺経由 北山→子平町循環
SENDAI STATION BUS POOL
仙台駅前バスプール
Denryoku Biru-mae
電力ビル前
Shokokaigisho-mae
商工会議所前
Kencho Shiyakusho-mae
県庁市役所前
[Kencho ・Aoba Kuyakusho] 県庁・青葉区役所
Futsukamachi Kita Yobancho
二日町北四番丁
Tsutsumi‐ dori Amamiyamachi
Miyagi‐ ken Sendai Godo Chosha-mae
宮城県仙台合同庁舎前[MIA]
Toricho 2-chome
通町二丁目
[Genkoan] 玄光庵
Kimachi
Kitayama 1-chome
北山一丁目
[Shifukuji] 資福寺
Rinnoji-mae
輪王寺前
[Rinnoji] 輪王寺
Haguro Jinja-mae
Kitayama 3-chome
Sanjomachi
三条町
[Kokusai Koryu Kaikan] 国際交流会館
Tohoku Fukushi Dai-mae
東北福祉大前
[Tohoku Fukushi Daigaku] 東北福祉大学
Kunimi 1-chome
Shiheicho Jutokuji-mae
子平町・寿徳寺前
[Chida-tei] 千田邸
Shiheicho Ryuunin-mae
子平町龍雲院前
[Hayashi Shihei no Haka] 林子平の墓
Kashiwagi 2-chome
Kyokai-mae
Seiryomachi
Shigakubu Fuzoku Byoin ・Tohokukai Byoin-mae
Karei Igaku Kenkyujo Iriguchi
Daigaku Byoin-mae
Kimachi-dori Shogakko-mae
Kimachi-dori 1-chome
Kasugamachi
Tohoku Kosai Byoin ・Sensai Fukko Kinenkan-mae
[Sensai Fukko Kinenkan] 戦災復興記念館
Bansui Sodo-mae
Aoba-dori Ichibancho
SENDAI STATION BUS POOL
仙台駅前バスプール